THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
BÌNH TIA NHỰA
Hãng sản xuất: Vitlab - Đức
Xuất xứ: Đức

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
BÌNH TAM GIÁC NHỰA
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
BÌNH HÚT ẨM NHỰA
Hãng sản xuất: Vitlab - Đứ
Xuất xứ: Đức

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]


 [tomtat]
Bình định mức bằng nhựa
hãng sản xuất: Vitlab - Đức
Xuất xứ: Đức