THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm


[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]

Túi dập mẫu Bagpage+ là túi dành cho máy dập mẫu có màng lọc được phủ toàn bộ bên trong túi, quá trình lọc diễn ra đồng thời với quá trình dập mẫu và không có nguy cơ lây nhiễm chéo. Hệ thống các mỗi hàn độc đáo bên trong túi cho phép dùng pipet để hút mà không xảy ra bất kỳ sự khó khăn nào.

Code đặt hàng:  

Ref 121 025 (100 mL)
Ref 122 025 (400 mL)
Ref 122 200 (2000 mL)
Ref 123 010 (3500 mL)