THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]
Tủ sấy model:ED-S 115 (đối lưu tự nhiên)
Model: ED-S 115
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Thông số kỹ thuật đặc trưng:
Nhiệt độ làm việc: nhiệt độ phòng +7°C đến 250°C
Công nghệ gia nhiệt cải tiến APT.line™ giúp đảm bảo độ chính xác nhiệt độ
Đối lưu tự nhiên

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
Tủ sấy model:ED-S 56 (đối lưu tự nhiên)
Model: ED-S 56
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Thông số kỹ thuật đặc trưng:
Nhiệt độ làm việc: nhiệt độ phòng +7°C đến 250°C
Công nghệ gia nhiệt cải tiến APT.line™ giúp đảm bảo độ chính xác nhiệt độ
Đối lưu tự nhiên

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
Tủ sấy model:ED-720 (đối lưu tự nhiên)
Model: ED 720
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Thể tích: 743L
Nhiệt độ làm việc: nhiệt độ phòng +5°C đến 300°C
Độ đồng đều nhiệt độ ở 150°C: ± 3.2 K
Độ dao động nhiệt độ ở 150°C : ± 0.8K

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
Tủ sấy model:ED-260 (đối lưu tự nhiên)
Model: ED 260
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Nhiệt độ làm việc: nhiệt độ phòng +5°C đến 300°C
Độ đồng đều nhiệt độ ở 150°C: ± 1.8 K

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]Tủ sấy Binder đối lưu tự nhiên
Model: ED 115
·         Thang nhiệt độ: nhiệt độ môi trường + 5oC đến 300oC
·         Thể tích: 114L
·         Độ đồng đều nhiệt độ ở 150oC: ± 1.5K
·         Độ dao động nhiệt độ ở 150°C: ± 0.4K
·         Thời gian gia nhiệt lên 150oC: 45 phút

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]Tủ sấy 56L, model:ED-56 ( đối lưu tự nhiên)
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Xuất xứ: Đức
• Thể tích thực: 57L
• Độ đồng đều nhiệt độ ở 150oC: ± 2.3 K
• Độ dao động nhiệt độ ở 150°C: ± 0.4 K
• Thời gian gia nhiệt lên 150oC: 50 phút