THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]
Túi dập mẫu BagLight PolySilk là một túi dập mẫu không có bộ lọc, được sử dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm vi sinh